ŠKOLSKI NAMEŠTAJ

 

ŠKOLSKE STOLICE

MODEL: ST 1

Dimenzije

- Širina: 410 mm
- Visina stolice: 760 mm
- Visina sedišta: 460 mm

- Naslon standardnog, anatomski oblikovan, dimenzija 360 x170 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 340x360 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ20 ili  ǿ22
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 2

Dimenzije

Širina stolice: 450 mm
Visina stolice: 760 mm
Visina sedišta: 455 mm

-  Naslon, anatomski oblikovan, dimenzija 390x190 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 390x380 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ22mm, debljine zida 1,25 mm, ili 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti 
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih 
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm 

MODEL: ST 3

Dimenzije

- Širina stolice: 450 mm
Visina stolice: 760 mm
Visina sedišta: 455 mm

- Naslon lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 390x190 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 390x380


- Završna obrada: sundjer, tapaciranje u bojama po želji kupca

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka Ф22, debljine 1,50 mm
· Završna obrada: sundjer, tapaciranje u bojama sa slike
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedšite i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 4

Dimenzije

- Širina stolice: 450 mm
Visina stolice: 760 mm
Visina sedišta: 455 mm

-  Naslon lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija  390x190 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 390x380 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ22mm, debljine zida 1,25 mm, ili 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedite i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
· Završna obrada ultraplast (HPL folija)

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 5

Dimenzije

- Širina: 440 mm
- Visina stolice: 790 mm
- Visina sedišta: 470 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminiju-mskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 6

Dimenzije

Širina: 535 mm
Visina  stolice: 780 mm
Visina sedišta: 460 mm

- Naslon standardnog i lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 460x400 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom.

Drvo:

·Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, i anatomski oblikovani
·Završna obrada: poliuretanski lak u 3 sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

MODEL: ST 7

Dimenzije

- Širina: 535 mm
Visina  stolice: 780 mm
Visina sedišta: 460 mm

- Naslon standardnog i lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 460x400mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom.

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani
· Završna obrada: sundjer, tapaciranje meblom ili eko kožom
· Sedište i naslon imaju zaštitnu PVC masku

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

MODEL: ST 8

Dimenzije

- Širina: 535 mm
Visina  stolice: 780 mm
Visina sedišta: 460 mm

- Naslon, anatomski oblikovan, dimenzija 470x320 mm

- Sedište standardnog profila dimenzija 460x400 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog profila 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani
· Završna obrada ultraplast (HPL folija)

Spajanje:

· Spajanje se vrši pomoću vijka M6 sa mašinskim navojom

MODEL: ST 9

Dimenzije

- Širina: 395 mm
- Visina stolice: 810 mm
- Visina sedišta: 440 mm

- Naslon lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 360 x170 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 375 x 340 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ22mm, debljine zida 1,25 mm, ili 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani 
· Završna obrada ultraplast (HPL folija)

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminiju-mskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 10


Dimenzije

- Širina: 535 mm
Visina  stolice: 780 mm
Visina sedišta: 460 mm

- Naslon, anatomski oblikovan, dimenzija 470x330 mm

- Sedište anatomski oblikovano
dimezija 460x400 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 30x15 mm, debljine zida 1,50 mm

· Završna obrada: plastifikacija u boji po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čep)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
· Završna obrada: sundjer, tapaciranje meblom ili ekokožom

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši vijkom M6

Visoki rukonaslon

MODEL: ST 11

Dimenzije

- Širina: 380 mm
- Visina stolice: 790 mm
- Visina sedišta: 435 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 340x360 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi kvadratnog preseka 18x18 mm, debljine zida 1,25 mm, ili 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: ST 12

Dimenzije

 

- Naslon, anatomski oblikovan, dimenzija 420x190 mm


- Sedište standardnog profila dimezija 370x390 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi elipsastog preseka 38x20, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti 
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih 
· Završna obrada POLIURETANSKI LAK (3 SLOJA)

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm 

MODEL: ST 13 (laboratorijska stolica)

Dimenzije

 

- Širina: 500mm
- Visina: 450-500 mm
- Širina sedišta: 310 mm

*Napomena:

- Oslanjanje drvenog otpreska na metalni ram
- Metalna ploča 140x140x2 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi kvadratnog preseka 18x18 mm, debljina zida 1.5 mm.
· Navoj stolice hladno valjan.
· Završna obrada plastifikacija boje po RAL karti, profil cevi završen PVC čepom.

Drvo:

· Sedište izradjeno od bukovog furnira, anatomski oblikovano.

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenom otpreskom vrši se vijkom za drvo 4x16 mm.

 

MODEL: ST 14

Dimenzije

 

Širina: 445 mm
Visina stolice: 800 mm
Visina sedišta: 460 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi pravougaonog profila 30x20mm, debljine zida 1,80 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti 
· Profil cevi završen PVC čepom

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani 
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje:

· Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm 

MODEL: ST 15

Dimenzije

 

Širina: 535 mm
Visina: 780 mm
Visina: 460 mm

- Naslon standardnog i lučnog profila, anatomski oblikovan,
dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila
dimezija 460x400mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od elipsastih cevi 30x15mm, debljina zida 1.50mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, obloženi sundjerom, tapaciranje meblom ili eko kožom 
· Sedište i naslon imaju zaštitnu PVC masku

· sa rukonaslonima i pločom za pisanje u dva oblika

MODEL: ST 16

Dimenzije

 

Širina: 535 mm
Visina  stolice: 780 mm
Visina sedišta: 460 mm

- Naslon standardnog i lučnog profila, anatomski oblikovan,
dimenzija 470x330 mm

- Sedište standardnog profila
dimezija 460x400mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od elipsastih cevi 30x15mm, debljina zida 1.50mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom ili utisnuta cev (naslon)

Drvo:

· Sedište  dim. 46x400 mm bukov furnir, poliuretanski lak 3 sloja, anatomski oblikovano

· Naslon dim. 470x330  mm bukov furnir, poliuretanski lak 3 sloja, anatomski oblikovan

· Dostupna sa rukonaslonima i pločom za pisanje u dva oblika

*postoji i opcija taracirane stolice
(pogledati model ST15)

MODEL: ST17

Dimenzije

 

Širina: 380 mm
Visina  stolice: 790 mm
Visina sedišta: 435 mm

- Naslon lučnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 360 x170 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 375 x 340 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

· Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ20 mm, debljine zida 1,50 mm
· Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
· Profil cevi završen PVC čepom

Drvo:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovanih
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje

• Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: PS 1

Dimenzije

 

Širina: 300 mm
Visina  stolice: 570 mm
Visina sedišta: 310 mm

- Naslon standardnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 280x150 mm

- Sedište standardnog profila
dimezija 460x400mm

- Sedište standardnog profila dimezija 300x300 mm

Tehničke karakteristike

Metal:

• Ram stolice izradjen od cevi okruglog preseka ǿ20,
• Završna obrada plastifikacija, boje po RAL karti
• Profil cevi završen PVC čepom

Sedište i naslon:

• Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani
• Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje

• Spajanje metalnog rama sa drvenim otprescima se vrši aluminijumskim nitnama debljine 4,8 mm

MODEL: PS 2

Dimenzije

 

Širina: 450 mm
Visina  stolice: 760 mm
Visina sedišta: 455 mm

- Naslon standardnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija 330x140 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 300x310 mm

Tehničke karakteristike

Ram:

• Ram stolice lameliranog bukovog furnira, debljine 23 mm
• Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Sedište i naslon:

• Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani
• Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje

• Spajanje rama sa drvenim otprescima se vrši metalnim vijcima 3.5x25 mm

MODEL: PS 3

Dimenzije

 

Širina: 355 mm
Visina  stolice: 540 mm
Visina sedišta: 280 mm

- Naslon standardnog profila, anatomski oblikovan, dimenzija  330x140 mm

- Sedište standardnog profila dimezija 300x310 mm

Tehničke karakteristike

Ram:

· Ram stolice lameliranog bukovog furnira, debljine 23 mm,
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Sedište i naslon:

· Sedište i naslon izrađeni od bukovog furnira, anatomski oblikovani, 
· Završna obrada poliuretanski lak 3 (tri) sloja

Spajanje

· Spajanje rama sa drvenim otprescima se vrši metalnim vijcima 3.5*25 mm

MODEL: KC 1 

 

 

© Copyright 2012 SIGMA Enterijeri. All rights reserved.